O MQtesteru

Média prostupují všemi sférami našeho života a čerpáme z nich většinu informací. Mediální krajina se v posledních letech proměnila zásadním způsobem. Internet je nesrovnatelně dostupnější, sociální sítě se staly opravdovým fenoménem, nemalá část naší každodennosti se odehrává v kyberprostoru. Rozvoj digitálních technologií klade na všechny, kteří se chtějí v mediálním světě orientovat a sebejistě pohybovat, stále vyšší nároky. Jsou k tomu potřeba znalosti a dovednosti, které spadají do oblasti mediálního vzdělávání.

Jeden svět na školách je na poli mediálního vzdělávání aktivní už více než 10 let. Mezi naše aktivity patří například kampaň Týdny mediálního vzdělávání, která probíhá na základních i středních školách po celé republice. K zahájení letošního ročníku jsme spustili webovou aplikaci MQtester, jež si klade za cíl hravou formou vzdělávat v oblasti médií. Mohou ji využívat jak žáci, tak i široká veřejnost. Výzva „Změřte si mediální gramotnost“ je určena všem.

Úlohy v MQtesteru jsou rozděleny do tří úrovní, první je nejsnazší, třetí nejtěžší. Můžete v nich získat maximálně 15, 20 a 25 bodů. Sečtením získaných bodů ve všech úrovních pak zjistíte svůj celkový „kvocient mediální gramotnosti“.

MQtester vyvinul tým JSNS.CZ, zejména pak:
Karel Strachota, Marianka Macková, Kateřina Šafářová, Jaroslav Valůch, Tomáš Titěra, Daniela Čechová.
Ilustrace: Viktor Svoboda
Technická podpora: Kryštof Doležal
MQtester byl vyvinut ve spolupráci s vývojáři z Ackee.

Karel Strachota
Karel Strachota
zakladatel a ředitel programu
Jeden svět na školách