Chcete být koncesionářem?

Představte si, že chcete založit novou soukromou celostátní televizní stanici. Co je potřeba udělat?

Správně! Špatně!

Co nepatří mezi povinnosti rozhlasových a televizních stanic v ČR?

Správně! Špatně!

Co není úlohou Rady pro rozhlasové a televizní vysílání?

Správně! Špatně!

Česká média veřejné služby jsou:

Správně! Špatně!

Česká televize a Český rozhlas získávají většinu příjmů z koncesionářských poplatků. Co je to za poplatky?

Správně! Špatně!

Proč koncesionářské poplatky existují? Jaký je jejich hlavní cíl?

Správně! Špatně!

V čem se liší veřejnoprávní Česká televize (ČT) od soukromých televizních stanic?

Více správných odpovědí

Správně! Špatně!

Média jsou někdy nazývána „hlídací psi demokracie“ nebo také „čtvrtý pilíř demokracie“? Co jsou první 3 pilíře demokracie?

Správně! Špatně!

Kdo volí a odvolává členy orgánů, které veřejnoprávní média kontrolují?

Správně! Špatně!

(Těmito orgány jsou: Rada pro českou televizi, Rada pro český rozhlas a Rada pro Českou tiskovou kancelář, veřejnoprávní média kontroluje i Rada pro rozhlasové a televizní vysílání.)

Hotovo! V kvízu máte %%score%% bodů z %%total%% možných.